Debatt: Flödet av stöldgods över Sveriges gränser måste stoppas

16 december 2020

Regeringen har nyligen presenterat ett förslag till utökade befogenheter för Tullverket att ingripa mot stöldgods. Vi välkomnar visserligen regeringens förslag, men förslaget kommer enligt vår uppfattning tyvärr inte att stoppa stöldligornas härjningar. Det skriver 14 bransch- och intresseorganisationer på Dagens Industri debattsida idag.

En av anledningarna till att Sverige betraktas som ett smörgåsbord för de internationella stöldligorna är att det idag inte finns någon enskild myndighet som har befogenhet att göra stickprovsmässiga utförselkontroller för att hitta stöldgods. Som framgått har Tullverket idag inga befogenheter att stoppa stöldgods och polis får endast stoppa fordon och öppna lastutrymmen om det finns en skälig misstanke.

Om myndigheterna vill göra stickprovsmässiga utförselkontroller måste även Kustbevakningen involveras. Kustbevakningen har nämligen rätt att stoppa fordon och öppna lastutrymmen i syfte att kontrollera lastsäkring utan att det finns en skälig misstanke. Hittar man misstänkt stöldgods kan polis tillkallas. Att det krävs flera närvarande myndigheter för att genomföra stickprovsmässiga utförsel­kontroller inriktade på stöldgods är dock extremt ineffektivt och medför att utförselkontroller i praktiken endast genomförs vid något enstaka tillfälle årligen.

Läs hela debattartikeln på Dagens Industri

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.