Tullverkets nya befogenheter är tandlösa i kampen mot de internationella stöldligorna

16 december 2020

Larmtjänst anser att de förslag som läggs fram Finansdepartementets promemoria om förändringar i smuggellagen inte kommer att medföra någon märkbar skillnad när det gäller möjligheten att förhindra utförsel av stöldgods ur landet.

I Finansdepartementets promemoria om ändringar i smugglingslagen redovisas förslag för att bland annat stävja de internationella stöldligornas möjligheter att föra ut stulet gods ur Sverige.

Försäkringsbranschen har under lång tid uppmärksammat problemet med de internationella stöldligorna och har i olika sammanhang framfört förslag till åtgärder för att komma åt detta problem. Erfarenheten visar att i stort sett allt stöldgods som förs ut över Sveriges gränser passerar antingen över Öresundsbron eller via ett tiotal färjehamnar. Effektiva åtgärder för att motverka de internationella stöldligorna bör därför ta sikte på att öka risken för upptäckt i samband med utförsel av stöldgodset. Varje år betalar de svenska skadeförsäkringsföretagen ut skadeersättning om ca 3 miljarder kronor för stöldbrottslighet.

Det nya förslaget till förändringar i smugglingslagen innebär att

  • Tullverkets möjligheter att upptäcka stöldgods knappast förbättras eftersom befogenheten begränsas till ordinarie tullkontroller. Ordinarie tullkontroller görs nästan uteslutande i samband med införsel av gods till Sverige.

  • Tullverkets nuvarande uppdrag och prioriteringar gör att antalet ingripanden för att förhindra utförsel av stöldgods sannolikt blir försumbart.

  • Tullverket behöver både utökade befogenheter och utökade resurser för att de ska ges en reell möjlighet att bekämpa de internationella stöldligornas systematiska och välorganiserade verksamhet.

- Det är tråkigt att regeringen inte tar problemet med de internationella stöldligorna på allvar” säger Mats Galvenius, vd för Larmtjänst. Ligornas härjningar orsakar stora kostnader för både företag och privatpersoner. Men vad som är ännu värre är att de systematiska stölderna bidrar till otryggheten i samhället på ett mycket påtagligt sätt. Vi skulle verkligen välkomna att regeringen vidtar kraftfulla och effektiva åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Här kan du läsa Remissyttrandet från Larmtjänst i sin helhet

Remissyttrande Fi2020-04169 Tullverkets befogenheter.pdf

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.