Försäkringsbranschen granskar bilbränder

21 januari 2020

Under 2020 kommer försäkringsbranschen att ännu en gång genomföra en branschgemensam kontrollaktivitet där man titta närmare på bilbränder. Branschen kommer under året att lägga extra resurser på att utreda om det är vanligt att försäkringsbedrägerier är orsaken till bilbränder.

Bilbränder innebär stora kostnader för samhället, både i pengar och i otrygghet. Under år 2017 betalade försäkringsbranschen ut närmare 252 miljoner kronor i skadeersättning för bilbränder. 

Under 2017 genomförde försäkringsbranschen en gemensam kontrollaktivitet där en fördjupad utredning gjordes av 469 bilbränder. Utredningarna visade att 52 procent av dessa bilbränder bedömdes vara försök till bedrägeri. Kontrollaktiviteten visade att det finns ett betydande problem med försäkringsbedrägerier som orsak bakom bilbränder.  Nu vill branschen ännu en gång lägga extra resurser på dessa skador.

- Bränderna skapar otrygghet i vårt samhälle. Försäkringsbranschen vill ta sitt ansvar och utreda om försäkringsbedrägerier är ett fortsatt problem ur bedrägerisynpunkt, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Försäkringsbedrägerier är ett brott med ett stort mörkertal. Årligen betalar de svenska skadeförsäkringsbolagen ut drygt 60 miljarder kronor i skadeersättning. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör mellan 5 till 10 procent av dessa utbetalningar. Försäkringsbedrägerier gör att ärliga försäkringstagare drabbas av högre premier och därför är det viktigt att försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga bedrägerier. 

- Genom fördjupade utredningar av bilbränder vill vi försvåra för dem som planerar att använda denna metod för att begå försäkringsbedrägerier. På så sätt hoppas branschen kunna bidra till att öka tryggheten i samhället och minska belastningen på polis och räddningstjänst, säger Mats Galvenius.

Kontakt: Åsa Lundin, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.lundin@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

 

Lyssna även på senaste avsnittet av Larmtjänstpodden om bilbränder. Lyssna här: 

Avs 43: Bilarna brinner, varför gör dem det?>>>

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här